ÖLANDS HISTORISKA TEATER PRESENTERAR

Historiska skådespel med ölandsinnehåll

Föreningen Ölandsoperan har sedan 2015 producerat historiska skådespel med ölandsanknytning – skådespel som sätts upp på platser där historiska händelser har utspelat sig eller historiska personer har verkat. Musikinslag och sång förekommer som en del i berättandet.


Under 2019 har verksamheten ombildats. En nybildad förening, Ölands Historiska Teater med en nära koppling till Ölands Hembygdsförbund, tar över den verksamhet som Ölandsoperan har bedrivit.


Avsikten är att sommaren 2020 producera tre olika skådespel. Skådespelet Det Stora Sjöslaget med Stenåsabadet som spelplats. Skådespelet Hugg i Sten med Jordhamn som spelplats. Skådespelet Asarna på Borgen med Eketorps borg som spelplats.

6-square
5-square
4-square
3-square

PROGRAM 2020

Det stora sjöslaget

Skådespelet Det Stora Sjöslaget skildrar sjöslaget utanför Hulterstad på Öland 1676 då det stora regalskeppet Kronan sprang i luften och det något mindre regalskeppet Svärdet stacks i brand och sjönk. Föreställningen inkluderar musikinslag av operakaraktär.

Hugg i sten

Skådespelet Hugg i Sten berättar en historia som dels handlar om den öländska stenbrytarnäringen på 1600-talet dels skildrar några fiktiva men fullt realistiska och tidstypiska levnadsöden. Föreställningen inkluderar musikinslag av typ skillingtryck.

Asarna på borgen

Skådespelet Asarna på Borgen beskriver hur livet på Eketorps borg på södra Öland kunde gestalta sig på 700-talet med den tidens livsvillkor och religiösa föreställningsvärld. Föreställningen inkluderar operamusik ur Richard Wagners mytologiska Nibelungen Ring.

Samarbetspartners

Borgholms kommun
Borgholms Energi
Region Kalmar län
Mörbylånga kommun
ICA Supermarket Borgholm
Sparbanksstiftelsen Öland
Ölandsklubben i Stockholm

© 2020 - Ölands Historiska Teater